Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się na stronie www.rebusy.pl zwanego dalej Serwisem.

2.  Każda osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu.

§ 2 Rejestracja użytkowników

1.  Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu umożliwiającego zbieranie punktów jest rejestracja za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego. Rejestracja nie wymaga podawania danych osobowych a jedynie określenia pseudonimu (nick) oraz hasła dostępu.

2. Uczestnicy w konkursów organizowanych przez serwis powinni podać swoje dane osobowe lub/ W takim przypadku użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.

3.  Na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz korzystania z Serwisu tworzona jest Baza Danych

4.  Użytkownik zobowiązuje się, do tego, że podane przez niego dane:

a)  nie będą naruszały praw osób trzecich,

b). nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;

c)  nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

1.  Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

2.  Serwis umożliwia Użytkownikom:

a)  rozwiązywanie zadań szaradziarskich znajdujących się w Serwisie,

b)  uczestniczenie w konkursach organizowanych przez Serwis zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt. 3,

c)  umieszczanie dowcipów oraz uczestniczenie w głosowaniach oceniających dowcipy nadesłane przez Użytkowników

3.  Zasady uczestniczenia w konkursach:

a)  każdy konkurs posiada własny regulamin, którego treść jest dostępna w serwisie.

4.  Zasady umieszczania dowcipów:

a)  Dowcip w Serwisie może umieścić tylko zarejestrowany użytkownik

b)  Umieszczenie dowcipu w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza

c)  Dowcip nie jest umieszczany w Serwisie automatycznie ale podlega wcześniejszej moderacji. Dowcip może nie zostać umieszczony jeżeli zawiera treści naruszające dobre obyczaje lub prawa osób trzecich

d)  Dowcip nie zostanie dodany jeżeli w Serwisie istnieje już dowcip o takiej samej lub podobnej treści.

5.  Zasady przyznawania punktów:

a)  Punkty przyznawane są za pomocą algorytmu w zależności od poziomu trudności dla każdej gry

b)  Wszelkie próby włamania do Serwisu oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem będą skutkowały nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy przesyłać na adres biuro@netleet.pl

2. Serwis zastrzega sobie możliwść wysyłania wiadomości informacyjnych o nowościach i zmianach na stronie.

3. Użytkowników serwisu chroni POLITYKA PRYWATNOŚCI.